Basis kursus

tjek.me logo

Kurset giver en indføring i, hvordan man bruger tjek.me til at skabe forløb og tjeks, som giver en høj kvalitet af læringsforbundet data, og som viser hver elevs faglige progression i et undervisningsforløb og hen over året. 

Formålet med kurset er, at deltageren gennem brugen af tjek.me bliver klædt på til at kunne justere og udvikle sin undervisning med udgangspunkt i data, og kan bruge sine indsigter til feedbackdialoger med eleverne.
Kurset består af en workshop og support under første brug af tjek.me i undervisningen.

Workshop 4 timer

I workshoppen tager vi udgangspunkt i et konkret forløb, som den enkelte lærer skal gennemføre i nær fremtid. Læreren konkretiserer sin overordnede planlægning af forløbet og laver et introtjek.

Fagligt indhold:

  • Tjek.me - de 3 typer tjeks; hvordan integreres de 3 tjek; Intro-, Videns/Færdigheds- og Kreativtjek, i et undervisningsforløb og skaber synlig læring.
  • Tjek.me – spørgsmål i tjeks; hvordan skriver man spørgsmål, der rammer alle læringsniveauer/taksonomi.
  • Tjek.me - læringsrapporter; hvordan læser man læringsrapporterne og omsætter dem til formativ feedback, elevplaner og årsplaner.

 Support 1,5 timer

  • Vi er tilstede og hjælper til ved det første introtjek i en klasse, og har efterfølgende en snak med læreren om forståelse og brug læringsrapporterne.
  • Lærerne kan altid få telefonisk support.

Vi anbefaler dette kursus til den enkelte lærer eller lærergrupper, som vil i gang med at anvende Knowmios digitale progressionsværktøj, tjek.me, og læringsforbundet data til at arbejde med synlig læring.

Pris: dkk 800,- ex moms - minimum 6 lærere

Det siger folk om tjek.me

"Knowmio har præsenteret mig for et redskab, hvor jeg hurtigt kan danne mig et overblik over, om eleverne opnår de nødvendige færdigheder i henhold til de forenklede Fælles Mål."

Tina, dansklærer på Byskolen i Helsingør Kommune

Del dette

 

Om knowmio

morten grauballe cirkel

Morten Grauballe har gennem 20 års arbejde med software og mobiltelefoner været dybt optaget af hvordan teknologi kan gøre livet sjovere og mere lærerigt. Mortens internationale erfaring med softwareudvikling er rygraden i Knowmios produkter.

morten@knowmio.com
linkedin
mobil: +45 31 18 70 07

Katrine Krantz Bjergved

Katrine Krantz Bjergved er uddannet folkeskolelærer med dansk og historie som linjefag. Didaktik og måling af progression ligger Katrines hjerte så nært at hun har arbejdet i Undervisningsministeriet som læringskonsulent de sidste 3 år med udviklingen af de Forenklede Fælles Mål.

katrine@knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 28 69 24 94

Sune Hørlück

Sune Hørlück har en Ph.d. i fysik fra Niels Bohr Instituttet og har i 24 år arbejdet med udvikling af software til kompleks analyse af videnskabelige data på stor skala (aka big data).

Sune@Knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 23 69 05 06

Peter Balling

Peter Balling har en dyb passion for programmering og en skarp sans for detaljer. Undervisning og vidensdeling ligger ham så nær at han har startet en lokalforening med henblik på at formidle IT-kreative kompetencer til børn og unge.

peter@knowmio.com
linkedin