Superbruger kursus

tjek.me logo

Kurset giver deltagerne en dyb gennemgang af tjek.me. Vi ser på progressionsforståelse og går i dybden med forståelse og analyse af datatyper og hvordan de i sammenhæng, og hver for sig, kan bruges til at justere og udvikle undervisningen, så den understøtter og udfordrer alle elevers læring.

Kurset giver også deltagerne redskaber til at facilitere læringsamtaler med den enkelte lærer og/eller teamet med udgangspunkt i tjek.me’s læringsrapporter.

Formålet er at give deltagerne viden og erfaringer med at bruge data til udvikling af pædagogisk og didaktisk praksis og at kunne sætte denne viden og erfaring i spil, i udviklingen af datainformeret læringspraksis på alle kommunens skoler.

Workshop: 7 timer

I workshoppen tager vi udgangspunkt i et konkret forløb, som skal afprøves og deltagerne opstiller i en konkret indsatsplan for udviklingen af datainformeret læringspraksis på kommunens skoler.

Fagligt indhold:

  • Tjek.me – Grundig gennemgang og brug af tjek.me, forståelse af læringsdata fra tjek.me og hvordan læringsdata kan bruges i sammenhæng med andre typer data, samt uddybende forståelse af tjek.me’s læringsrapporter.
  • Adjust.me – Didaktisk analysemodel; der arbejdes med, hvordan man, med udgangspunkt i læringsforbundet data, kan få øje på hverdagens didaktiske udfordringer og udviklingsmuligheder.
  • Feed.me - Feedbackmodel; der gives bud på, hvordan man, med udgangspunkt i læringsforbundet data, kan tilrettelægge strategier for feedbackdialoger med eleverne.
  • Læringssamtale – Der præsenteres forskellige måder at facilitere en didaktiske samtale; hvilken proces og systematik styrker det professionelle samarbejde.

Afprøvning, vidensdeling og implementering

Forløbet strækker sig over en 6 mdr. periode. Vi er tovholdere på processen og sikrer, at deltagerne kommer i gennem alle trin.

  • Deltagerne gennemfører et undervisningsforløb og skaber læringsforbundet data med tjek.me. Vi er tilstede ved hvert tjek, og afholder efterfølgende læringssamtale med hver deltager ud fra læringsrapporterne.
  • Deltagerne rekrutterer et team af lærere, som klædes på til at bruge tjek.me. Vi sparrer med deltagerne efter behov.
  • Deltagerne faciliterer to læringssamtaler med teamet i løbet af afprøvningsperioden – midtvejs og afsluttende. Formålet er at bruge data til at sparre omkring og udveksle didaktiske metoder, der kan understøtte eller udfordre elever i undervisningen, samt at lægge fælles strategier for feedback til elever. Vi sparrer med deltagerene efter behov.
  • Afsluttende opstiller deltagerne i samarbejde med deres teamet, og os, en implementeringsplan.

 

Pris dkk ex moms 5.000 per deltager - minimum 3 deltagere per kommune

Det siger folk om tjek.me

"For børnene er det en leg - et spil på mobilen. De er helt naturlige i testsituationen, hvilket giver et reelt billede af, hvad de kan."

Helle Kirstine Petersen, engelsklærer, Hellerup Skole, Gentofte Kommune

Del dette

 

Om knowmio

morten grauballe cirkel

Morten Grauballe har gennem 20 års arbejde med software og mobiltelefoner været dybt optaget af hvordan teknologi kan gøre livet sjovere og mere lærerigt. Mortens internationale erfaring med softwareudvikling er rygraden i Knowmios produkter.

morten@knowmio.com
linkedin
mobil: +45 31 18 70 07

Katrine Krantz Bjergved

Katrine Krantz Bjergved er uddannet folkeskolelærer med dansk og historie som linjefag. Didaktik og måling af progression ligger Katrines hjerte så nært at hun har arbejdet i Undervisningsministeriet som læringskonsulent de sidste 3 år med udviklingen af de Forenklede Fælles Mål.

katrine@knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 28 69 24 94

Sune Hørlück

Sune Hørlück har en Ph.d. i fysik fra Niels Bohr Instituttet og har i 24 år arbejdet med udvikling af software til kompleks analyse af videnskabelige data på stor skala (aka big data).

Sune@Knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 23 69 05 06

Peter Balling

Peter Balling har en dyb passion for programmering og en skarp sans for detaljer. Undervisning og vidensdeling ligger ham så nær at han har startet en lokalforening med henblik på at formidle IT-kreative kompetencer til børn og unge.

peter@knowmio.com
linkedin