Team Spirit kursus

tjek.me logo

Kurset går i dybden med hvordan fag- og årgangsteam kan samarbejde om at bruge læringsforbundet data til at give formativ feedback til eleven og justere og udvikle undervisningen, så den understøtter alle elevers læring.

Formålet med kurset er, at teamet gennem afprøvning og udvikling af arbejdsprocesser, redskaber og metoder, udvikler en evalueringspraksis, som er systematisk og passer ind i deres hverdag.

Kurset tager afsæt i, at deltagerne har en basisforståelse og -erfaring med at bruge tjek.me til at skabe forløb og tjeks, som giver en høj kvalitet af læringsforbundet data. Er dette ikke tilfældet anbefaler vi en kort introduktion inden dette kursus.

Workshop: 4 timer

I workshoppen tager vi udgangspunkt i de konkrete didaktiske og pædagogiske udfordringer teamet oplever i deres daglige undervisning. Teamet identificerer de konkrete udfordringer, de vil have fokus på i afprøvningen, og opstiller de målrettede indsatser, de vil undersøge effekten af.

Fagligt indhold:

  • Adjust.me – didaktisk analysemodel; hvordan kan man med udgangspunkt i læringsforbundet data, få øje på didaktiske udfordringer og udviklingsmuligheder i undervisningen?
  • Feed.me - feedbackmodel; hvordan kan man med udgangspunkt i læringsforbundet data, tilrettelægge strategier for feedbackdialoger med eleverne?
  • Læringssamtale – Hvordan faciliteres en didaktiske samtale? Hvilken proces og systematik styrker det professionelle samarbejde?

Afprøvning, Videsnopsamling og implementering

Forløbet strækker sig over en 3mdr. periode, som en del af lærernes undervisning og teamtid. Vi sikrer at teamet kommer igennem alle trin.

  • Alle lærere i teamet gennemfører, i hver deres fag/klasse, et undervisningsforløb og skaber læringsforbundet data med tjek.me.
  • Vi faciliterer to læringssamtaler i løbet af afprøvningsperioden – midtvejs og afsluttende. Formålet er at bruge data til at sparre omkring og udveksle didaktiske metoder, der kan understøtte eller udfordre elever i undervisningen, samt at lægge fælles strategier for feedback til elever.
  • De deltagende teams deler viden og erfaringer fra afprøvningen.
  • De deltagende teams udarbejder en fælles rammebeskrivelse for evalueringspraksis i teamet.

Pris dkk 1500,- ex moms per deltager - minimum 3 teams 

Det siger folk om tjek.me

" Det er ikke kun sjovt at arbejde med, det gør mig også mere bevidst som lærer. Progressionen sker ikke kun hos eleverne, men også hos mig."

Malene, dansk- og engelsk lærer, Snekkersten Skole afd. Rønnebær Alle, Helsingør Kommune

Del dette

 

Om knowmio

morten grauballe cirkel

Morten Grauballe har gennem 20 års arbejde med software og mobiltelefoner været dybt optaget af hvordan teknologi kan gøre livet sjovere og mere lærerigt. Mortens internationale erfaring med softwareudvikling er rygraden i Knowmios produkter.

morten@knowmio.com
linkedin
mobil: +45 31 18 70 07

Katrine Krantz Bjergved

Katrine Krantz Bjergved er uddannet folkeskolelærer med dansk og historie som linjefag. Didaktik og måling af progression ligger Katrines hjerte så nært at hun har arbejdet i Undervisningsministeriet som læringskonsulent de sidste 3 år med udviklingen af de Forenklede Fælles Mål.

katrine@knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 28 69 24 94

Sune Hørlück

Sune Hørlück har en Ph.d. i fysik fra Niels Bohr Instituttet og har i 24 år arbejdet med udvikling af software til kompleks analyse af videnskabelige data på stor skala (aka big data).

Sune@Knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 23 69 05 06

Peter Balling

Peter Balling har en dyb passion for programmering og en skarp sans for detaljer. Undervisning og vidensdeling ligger ham så nær at han har startet en lokalforening med henblik på at formidle IT-kreative kompetencer til børn og unge.

peter@knowmio.com
linkedin