Skolerne bruger tjek.me

Per, History Teacher

Per, Historielærer på Nordvestskolen
i Helsingør kommune

”Knowmios største styrke er, at man kan følge elevernes progression og med dets detaljegrad, kan man se hvilke vidensmål den enkelte elev udvikler sig indenfor og hvilke man skal have særligt fokus på.

Elevplaner kan derfor udfærdiges på et vidensbaseret grundlag, fremfor udelukkende test og personlige vurderinger.”

Lise Danish Teacher

Lise, Dansklærer på Nordvestskolen
i Helsingør kommune

”Knowmio gør elevernes progression tydelig, så man som lærer kan samle op, der hvor den enkelte ikke har opnået de færdigheder de skal.

Særligt er introtjekket godt til at give en indikation af, hvordan man præcis skal tilrettelægge undervisningen.”

 
Tina, Danish Teacher

Tina, Dansklærer på Byskolen
i Helsingør Kommune

"Knowmio har præsenteret mig for et redskab, hvor jeg hurtigt kan danne mig et overblik over, om eleverne opnår de nødvendige færdigheder i henhold til de forenklede Fælles Mål."

kathrine

Katrine, Dansklærer på Borupgårdskolen
i Helsingør Kommune

Det har været rigtig godt at kunne følge elevernes læring, indenfor emnet vi har haft, ved at kunne måle den enkeltes fremgang/stagnation.

Ved at foretage statustjek, har jeg haft overblik over hvad, der skal mere af, og hvad det næste trin bør være. Det har især været rart, at det er baseret på fakta og ikke kun min fornemmelse.

I forbindelse med elevrapporterne, har jeg kunnet følge flere elever samtidig, hvor jeg normalt har skiftende "fokuselever".

Personligt har jeg også haft en større motivation for målstyret undervisning. Alt i alt et supergodt værktøj.

 

Om knowmio

morten grauballe cirkel

Morten Grauballe har gennem 20 års arbejde med software og mobiltelefoner været dybt optaget af hvordan teknologi kan gøre livet sjovere og mere lærerigt. Mortens internationale erfaring med softwareudvikling er rygraden i Knowmios produkter.

morten@knowmio.com
linkedin
mobil: +45 31 18 70 07

Katrine Krantz Bjergved

Katrine Krantz Bjergved er uddannet folkeskolelærer med dansk og historie som linjefag. Didaktik og måling af progression ligger Katrines hjerte så nært at hun har arbejdet i Undervisningsministeriet som læringskonsulent de sidste 3 år med udviklingen af de Forenklede Fælles Mål.

katrine@knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 28 69 24 94

Sune Hørlück

Sune Hørlück har en Ph.d. i fysik fra Niels Bohr Instituttet og har i 24 år arbejdet med udvikling af software til kompleks analyse af videnskabelige data på stor skala (aka big data).

Sune@Knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 23 69 05 06

Peter Balling

Peter Balling har en dyb passion for programmering og en skarp sans for detaljer. Undervisning og vidensdeling ligger ham så nær at han har startet en lokalforening med henblik på at formidle IT-kreative kompetencer til børn og unge.

peter@knowmio.com
linkedin