Bliver eleverne fjerne i blikket, når du taler læringsmål, tegn på læring og vurderingskriterier?

Skolen skal byde på både leg og udfordringer - for læring må godt være sjovt og til tider svært!

Når du bruger bliver eleverne optaget af deres egen udvikling, fordi spillet synliggør undervisningens formål, både for klassen som helhed og den enkelte. Den faglige progression bliver tydeliggjort i enkle og overskuelige læringsrapporter, så både du og dine elever får et handlingsorienteret indblik i ”hvor godt eleven er på vej og hvor eleven skal hen” – du får dermed et unikt udgangspunkt for at give eleverne den løbende feedback, de har brug for i deres læringsproces!”.

Spilsituation
resultat aelling

Med :

  • Bliver eleverne involveret i målene for deres læring på en sjov og engagerende måde.
  • Får du et let tilgængeligt, visuelt appetitligt og handlingsorienteret overblik over elevernes progression i hvert forløb og hen over hele skoleåret.
  • Får du et overskueligt indblik i elevens læring i forhold til Fælles Mål.
  • Bliver effekten af din undervisning tydelig. 

Eleverne vil synes det er sjovt og bliver motiveret til at lære

Grundlæggende mener vi, i Knowmio, at skolen skal byde på både leg og udfordringer - for læring må godt være sjovt og til tider svært! Kontroversielt? Måske, men i leg og computerspil opdager vi ikke, at vi blive bedre og bedre, det sker bare – sådan bør læring også opleves! Derfor har vi udviklet , hvor vi anvender vores viden om progression og computerspil til at danne udgangspunkt for en sjov og engagerende evalueringskultur, hvor eleverne motiveres til faglig fordybelse og samtidigt udvikler et ”growth mindset”.

Med er du med til at skabe en ny og tiltrængt evalueringskultur – prøv selv!

dansk rapport
 

Om knowmio

morten grauballe cirkel

Morten Grauballe har gennem 20 års arbejde med software og mobiltelefoner været dybt optaget af hvordan teknologi kan gøre livet sjovere og mere lærerigt. Mortens internationale erfaring med softwareudvikling er rygraden i Knowmios produkter.

morten@knowmio.com
linkedin
mobil: +45 31 18 70 07

Katrine Krantz Bjergved

Katrine Krantz Bjergved er uddannet folkeskolelærer med dansk og historie som linjefag. Didaktik og måling af progression ligger Katrines hjerte så nært at hun har arbejdet i Undervisningsministeriet som læringskonsulent de sidste 3 år med udviklingen af de Forenklede Fælles Mål.

katrine@knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 28 69 24 94

Sune Hørlück

Sune Hørlück har en Ph.d. i fysik fra Niels Bohr Instituttet og har i 24 år arbejdet med udvikling af software til kompleks analyse af videnskabelige data på stor skala (aka big data).

Sune@Knowmio.com
linkedin
Mobil: +45 23 69 05 06

Peter Balling

Peter Balling har en dyb passion for programmering og en skarp sans for detaljer. Undervisning og vidensdeling ligger ham så nær at han har startet en lokalforening med henblik på at formidle IT-kreative kompetencer til børn og unge.

peter@knowmio.com
linkedin